Slikarski papiri

Profesionalni umetnički papiri

Raznovrstan asortiman papira za sve slikarske tehnike - HAHNEMUEHLEHAHNEMUEHLE proizvodi unikatne slikarske i grafičke papire od 1584. godine. Privrženost tradiciji i inovativnost u umetnosti proizvodnje papira učinila je HAHNEMUEHLE jednim od vodećih evropskih proizvodjača, traženim i prepoznatljivim brendom. Njegova jedinstvenost je u sposobnosti da kombinuje tradiciju sa modernim tehnologijama: papir se proizvodi po receptima starih majstora koji su čuvani kroz generacije, a ipak sa svim svojstvima koji zadovoljavaju visoke savremene tehnoloske standarde.

Umetnički papiri i kartoni HAHNEMUEHLE TRADITIONAL FINE ART su papiri vrhunskog kvaliteta, otporni na protok vremena, posebno prilagodjeni pojedinačnim slikarskim tehnikama, po svim performansama vrhunski svetski brend, i....jednostavno predivni!

Na lageru u našem prodajnom objektu imamo sledeće slikarske papire:

Cézanne akvarel karton
ručne izrade

300 gr - 100% pamuk–specijalno oslojene površine - mat i hrapav


Cezanne je visoko kvalitetan karton za akvarel, 100 % pamuk, prirodno bele boje, bez kiseline, otporan na svetlost, ekstremno otporan na starenje, sa specijalnim oslojavanjem. U blokovima listovi su zalepljeni i povezani mrežicom kako bi se obezbedilo da karton ostane ravan prilikom kvašenja. Ovaj stabilan karton za akvarel poluručne izrade svojom zrnastom i glatkom strukturom omogućava odlično upijanje boja.

Specijalno oslojavanje površine dozvoljava ispravke na vlažnom papiru. Boje zadržavaju svoj sjaj. Posebno je pogodan za vodene tehnike slikanja: akvarel, laviranje, gvaš, temperu i akril.

Listovi, mat površine, 2 iskrzane
(neravne) i 2 trimovane ivice:

dimenzija(cm)paketbojašifra
56 x 7610 listovaprirodno bela000017

Hahnemühle akvarel karton ručne izrade
mat i hrapav


Karton Hahnemühle 300 gr poluručne izrade je prirodno bele boje, bez kiselina, otporan na sunčevu svetlost, ekstremno dugovečan, specijalno oslojen u pulpi. U blokovima listovi su zalepljeni i povezani mrežicom kako bi obezbedili da papir ostane ravan kada se pokvasi. Svaki list sadrži vodeni žig. Ovaj karton je pogodan za sve vodene tehnike, posebno za nanošenje vodene boje na vlažnu podlogu /wet in wet/, za kreiranje efekata svežim bojama sa jasnim ivicama, za tehnike koje podrazumevaju potapanje u vodu, kao i tehnike suve četkice. Ovaj karton je takođe idealan za tehnike kao što su laviranje, gvaš, tempera i akril.

200gr

Blokovi, hrapave površine:

dimenzija(cm)paketbojašifra
30 x 4020 listovaprirodno bela000021
300gr

Listovi, mat površine, 4 iskrzane
(neravne) ivice:

dimenzija(cm)paketbojašifra
50 x 6510 listovaprirodno bela000012


Listovi, hrapave površine,
4 iskrzane (neravne) ivice:

dimenzija(cm)paketbojašifra
78 x 10610 listovaprirodno bela000013

Leonardo akvarel karton
ručne izrade

600 gr • 100% pamuk • oslojen u pulpi, Hrapav


“Leonardo” ima prirodno beluboju, bezkiseline, otporannasunčevusvetlost, ekstremnodugovečan, saspecijalnimoslojavanjem u pulpi.U blokovimalistovi su zalepljeni i povezani mrežicom kako bi obezbedili da papir ostane ravan kada se pokvasi. Velika gramatura ovog papira poluručne izrade, zajedno sa njegovom mekom i harmoničnom strukturom, daje odličan efekat nanosu boja koje zadržavaju visok sjaj.Ovaj karton je odličan za sve vodene tehnike, a posebno zananošenje vodene boje na vlažnu podlogu /wetin wet/ i glaziranje. Pogodan je takođe za laviranje, gvaš, temperu i akril.

Listovi, hrapava površina, 2 iskrzane i
2 trimovane ivice:

dimenzija(cm)paketbojašifra
56 x 7610 listovaprirodno bela000016

Britannia akvarel karton
300 gr • mat i hrapav • oslojen u pulpi


Prirodno bele boje, bez kiselina, otporan na svetlost i ekstremno dugovečan. Stabilnost i jačina ovog kartona omogućavaju da papir ostane potpuno ravan prilikom kvašenja.

Čvrsta površina nudi lak nanos boje. Idealan za sve tehnike: akvarel, nanošenje vodene boje na vlažnu podlogu /wet in wet/, ali i tehnike suve četkice, kao i za laviranje, gvaš, temperu i akril.

Listovi, mat površina:

dimenzija(cm)paketbojašifra
56 x 6510 listovaprirodno bela000010

Listovi, hrapava površina:

dimenzija(cm)paketbojašifra
70 x 10010 listovaprirodno bela000011

Cornwall akvarel karton
450 gr • hrapav • specijalno oslojen u pulpi


Svetlo bele boje, bez kiseline, otporan na svetlost i ekstremno dugovečan.

Velika gramatura omogućava stabilnost papira kako bi ostao ravan prilikom kvašenja.

“Cornwall” nudi dobar nanos i visoki intenzitet boja; njegov kvalitet idealan je za vodene tehnike: akvarel, nanošenje vodene boje na vlažnu podlogu /wet in wet/, kao i za laviranje, gvaš, temperu i akril.

Listovi, hrapava površina:

dimenzija(cm)paketbojašifra
70 x 10010 listovaprirodno bela000015

Bamboo - Mixed Media
265 gr


Hahnemühle Bamboo 265 gr je prvi papir iz Hahnemühle Traditional FineArt kolekcije koji je napravljen od vlakana bambusa. Ovaj prirodno beli papir ekstremno je dugovečan, ima jedinstvenu površinu koja odgovara različitim tehnikama slikanja i crtanja kao što su: akvarel, akril, pastel, skiciranje i crtanje ugljenom i kredom.

Ovaj visoko kvalitetetan papir toplog tona, omogućava odličan kontrast i živost boja. Nudi brilijantan nanos boja i obezbeđuje visoki sjaj. Usled upotrebe visokoobnovljivog resursa - bambusa, Hahnemühle Bamboo 265 gr spada u prirodne papire koji doprinose očuvanju čovekove okoline.

Listovi, hrapava površina:

dimenzija(cm)paketbojašifra
70 x 10010 listovaprirodno bela000014

Papiri za grafiku

Slikarski papiri

Specijalni papiri